Tänä vuonna Intersonic Oy lahjoittaa joululahjarahat Pelastakaa Lapset -järjestölle. Järjestön työ keskittyy lasten elämänlaadun kohottamiseen. Tuemme tällä tavalla tulevaisuutta.

Joululahjamme symboloi myötätuntoa ja rakkautta. Tukemalla Pelastakaa Lapset -järjestöä autamme luomaan valoisamman tulevaisuuden vaikeissa oloissa eläville lapsille.

Lahjoittamillamme varoilla tarjotaan lapsille ruokaa, lämpimiä vaatteita ja turvallisia paikkoja, joissa he voivat kasvaa ja kehittyä. Tukemalla Pelastakaa Lapset -järjestöä panostamme myös toivon ja tulevaisuudenuskon luomiseen. Uskomme myönteiseen muutokseen ja haluamme innostaa muitakin tekemään samanlaisia valintoja valon ja ilon levittämiseksi.

”Saatetaan syyä pelkkää makaroonii viikon putkee. On myös päiviä, kun ei vaan oo ruokaa, koska ei oo rahaa ja kaikki on niin kallista”. Tässä yhden lapsen vastaus Pelastakaa Lapset ry:n järjestämään Lapsen ääni-kyselyyn.

Lahjoittamalla voimme parantaa lastemme elämänlaatua tänä jouluna! ??