Väestöstä noin 10 % kärsii jonkinasteisista kuuloon liittyvistä ongelmista ja melko tarkalleen puolet tästä joukosta käyttää kuulokojetta. Induktiosilmukan tehtävä on siirtää ääntä langattomasti suoraan käyttäjän kuulokojeeseen, mutta kuinka se oikeastaan toimii? 

Perinteisesti kuulokojeissa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka poimii käyttäjän ympäriltä ääntä ja vahvistaa sen kuulijan korviin. Näin käytettäessä kuulokojeesta on valittuna tavallisesti toimintatila ”M”.  

Tämän lisäksi ääntä voidaan siirtää myös sähköisesti kuulokojeisiin paikallisen magneettikentän avulla. Tästä käytetään useimmiten termiä induktiosilmukka tai kuulosilmukka. Vaikka kyseinen teknologia on laajasti levinnyt, harva tuntee induktiosilmukoiden toimintaperiaatetta ja niiden toimivuuskin on usein uskon varassa. 

Huomaamaton induktiosilmukka

Kun kuulokojeen halutaan poimivan induktiosilmukoiden äänisignaaleita, valitaan kuulokojeesta tila ”T” tai vaihtoehtoisesti tila ”M/T” joka poimii samanaikaisesti sekä induktiosignaalin, että ääntä käyttäjän ympäriltä.  

Meluisissa tiloissa kuulolaitteen oma mikrofoni voi kuitenkin poimia myös turhaa hälyääntä ja huonekaikua, joka ennemminkin vaikeuttaa puheen ymmärtämistä. Induktiosilmukan hyöty onkin erityisesti siinä, että kuulolaitteiden käyttäjille voidaan ohjata nimenomaan haluttua sisältöä, kuten puhetta tai kuulutuksia 

Kuulosilmukkalle ajettavaa materiaalia – ja esimerkiksi sen dynamiikka-aluetta – kannattaakin miettiä tarkkaan järjestelmää pystytettäessä. Esimerkiksi teatteriesityksessä musiikin ja tehosteiden kuuluminen on yleensä ongelmatonta kaikille, jolloin silmukkaan kannattaa ajaa nimenomaan näyttelijöiden repliikkejä. Silmukan toimivuus kannattaa kuuntelemalla testata aika ajoin, jotta voidaan varmistua siitä, että signaali on ehjää ilman ylimääräistä kohinaa, säröytymistä tai häiritsevää brummia. 

Langatonta tiedonsiirtoa

Induktiosilmukka on yksinkertaisimmillaan tarvittava määrä kaapelia, joka kiertää halutun alueen. Siihen liitetään erikoisvalmisteinen vahvistin, joka syöttää silmukkaan audiomateriaalin moduloiman jännitteen. Näin silmukkaan syntyy vaihteleva magneettikenttä, jonka avulla voidaan langattomasti välittää sähköisessä muodossa olevaa ääntä vastaanottimena toimivaan kuulolaitteeseen. Signaali toisin sanoen indusoituu magneettikentän voiman vaihteluna lähiympäristöönsä. 

Kun vastaanottimena toimiva kuulolaite poimii magneettikentän vaihtelut, se palauttaa sisäisen vahvistimensa avulla tämän jännitevaihteluksi. Tämä puolestaan ohjaa kuulolaitteen kaiutinelementtiä, jolloin saamme aikaan ääniaaltoja. 

Indusoitumista voi verrata radiolähetykseen, mutta ilman tiettyä viritystaajuutta, sillä informaatio siirtyy radiotaajuuksisen säteilyn sijaan magneettikentän muutoksina. Kyseinen teknologia on vuosien saatossa vakiintunut globaaliksi standardiksi, mikä on yhdenvertaisuuden kannalta todella hieno asia ja tekee myös induktiosilmukasta pitkälle tulevaisuuteen toimivan ja taatusti yhteensopivan investoinnin. 

Silmukoiden koko ja sijainti vaihtelee

Induktiosilmukoilla voidaan kattaa tarvittaessa todella suuria alueita: esimerkiksi kokonainen auditorio, liikuntasali, messuhalli tai vaikkapa kirkko. Oikeaoppisesti tehtynä näissä käytetään yhden suuren reunoilla kiertävän silmukan sijasta useampia pieniä rinnakkaisia silmukoita, jotka kattavat koko alueen. 

Induktiosilmukka voidaan sijoittaa myös paikallisesti esimerkiksi asiakaspalvelutiskille tai kaupan kassalle. Palvelusilmukat voivat olla pöytään tai kioskiin asennettuja pieniä järjestelmiä tai siroja pöydän päälle asennettavia, parhaimmillaan liikuteltavia ja akkukäyttöisiä, kuten Opus Technologiesin valmistamat e-Loop laitteet. 

Silmukkakaapeli asennetaan tiloihin melkein aina jo rakennusvaiheessa tai saneerausten yhteydessä. Yleisimmin silmukka on sijoitettu lattiaan, joko putkitettuna lattian sisään tai vaikkapa seinien alareunaa kiertävien listojen alle.  

Induktiosilmukka voidaan asentaa myös kattoon tai vain pienemmille määritetyille alueille. Se ei kuitenkaan saa olla yhteydessä metallisiin rakenteisiin, koska galvaaninen yhteys vaikkapa liikuntahallin katsomorakenteisiin heikentää silmukan tehoa merkittävästi. Asennuksen onnistuminen kannattaa tarkistaa niin mittarilla kuin sopivalla kuulolaitteellakin. Induktiosilmukka ei vaadi asennuksen jälkeen juurikaan ylläpitoa ja se on teknologiana äärimmäisen toimintavarma. 

Erikoisempi, vaikkakaan ei niin harvinainen ratkaisu on liikuteltava induktiosilmukka, joka voidaan asentaa nopeasti väliaikaiseen kohteeseen. 

Vaihesilmukkajärjestelmä kuuluvuusalueen rajaamiseen

Kohteet, joissa halutaan minimoida kuuluvuus alueen ulkopuolelle, voidaan hyödyntää niin kutsuttua vaihesilmukkajärjestelmää. Tällöin silmukkarakenne on edellistäkin monimutkaisempi ja kaksinkertainen, mutta sillä voidaan rajata tehokkaasti toiminta vain tietylle alueelle.  

Induktiosilmukka voi huomioitavien tietoturvanäkökulmien lisäksi myös aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi sähkökitaroiden magneettimikrofoneihin, joten toiminta-aluetta voi olla syytä miettiä tarkkaan esimerkiksi teatterin äänijärjestelmää suunniteltaessa. 

Jos induktiosilmukka ei ole asennusteknisesti mahdollinen vaihtoehto, tai käyttökohteena on esimerkiksi liikkuva tapahtuma, äänen siirtoon voidaan käyttää UHF-tekniikalla toimivia radiolähettimiä ja -vastaanottimia ja niihin liitettävää henkilökohtaista kaulanauhasilmukkaa. Tämä ei ole kuitenkaan käyttäjien kannalta kovin mieluisa ratkaisu, koska se saattaa asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. 

Suunnittelulla parempi lopputulos

Opus Technologies on induktiosilmukoihin erikoistunut ranskalainen teknologiayritys, jonka tuotekehitys sekä tuotanto tapahtuu Ranskan Martillacissa. Opuksen tuoteportfolio sisältää korkealaatuiset ratkaisut edellä mainittuihin menetelmiin ja kaikille heidän tuotteilleen tarjotaan viiden vuoden takuu. Intersonic Oy on virallinen Opus Technologies -tuotteiden maahantuoja Suomessa. 

Smartloop on koko Opuksen tarjonnan keskiössä oleva suunnittelu- ja simulointityökalu, johon tutustumista suosittelemme lämpimästi. Tämän verkkosivupohjaisen simulaatioohjelmiston avulla induktiosilmukkaa toimittavan asennusfirman tai suunnittelijan on helppo luoda tilasta malli, jonka pohjalta ohjelmisto tarjoaa valmiin suunnitteluraportin ja jopa laitelistauksen tilaan soveltuvimmista ratkaisuista.  

Smartloop on kaikille ilmainen ja sen käyttöönotto vaatii vain rekisteröitymisen. Se löytyy valmistajan sivuilta osoitteesta www.opus-technologies.fr.