Immersiiviseen In Ear -monitorointiin erikoistunut KLANG:technologies on siirtynyt Intersonic Oy:n maahantuontiin. Klangin binauraalista 3D-monitorointia käytetään erityisesti livekeikoilla, mutta kasvavan immersiivisen audiotuotannon myötä se on yleistymässä myös studioympäristöissä.

Klang on osa Audiotonix-ryhmää, johon kuuluvat myös DiGiCo ja DiGiGrid, jotka ovat niin ikään Intersonicin maahantuomia brändejä.

Luonnollista
kuuntelua

In-Ear -monitorointia on käytetty jo pitkään livekeikkojen lavametelin alentamiseksi ja tarkemman kuuntelun järjestämiseksi esiintyjille.

Klangin teknologia vie stereomonitoroinnin uudelle immersiiviselle tasolle. Klang on analysoinut ihmisen tavan hahmottaa äänen tulosuunta ympäristöstään ja rakentanut tämän monimutkaisen algoritmin ympärille helppokäyttöisiä laitteistoja ja käyttöliittymiä.

Binauraalisen prosessoinnin avulla miksauksesta saadaan perinteistä stereokuvaa parempi, kun äänilähteitä voidaan sijoitella kolmiulotteisesti äänikentässä. Tämä auttaa myös pitämään kuunteluvoimakkuudet aiempaa maltillisempina ja vähentää korvien väsymistä, sillä realistinen lokalisaatio aktivoi aivojen luonnollisen kyvyn priorisoida haluttuja asioita miksauksessa ilman tasojen nostamista.

Linkki valmistajan sivulle

Binauraalisen kuuntelun perusteet -video

App walkthrough -video
Lisätietoja: