Verkotettuihin audiotuotteisiin ja formaattimuuntimiin erikoistunut ranskalainen AuviTran julkaisee alkuvuodesta odotetun valikoiman I/O Audio Toolbox AxC -äänikortteja!

Aivan aluksi Audio ToolBox pähkinänkuoressa
AuviTran Audio Toolbox on laadukas moduulirakenteinen audiomuunnin, jonka avulla voidaan yhteensovittaa likipitäen kaikkia ammattikäytössä olevia audioformaatteja keskenään. Järjestelmä tukee 44,1, 48, 88,2 ja 96 kHz näytteenottotaajuuksia. Audio ToolBoxin tavallisimpia käyttökohteita ovat teatterit, messukeskukset, suuremmat konferenssijärjestelmät, stadionit sekä broadcast ympäristöt.

Toimintaperiaate
Järjestelmän runkona toimii 19” räkkiasennettava Audio ToolBox Frame, josta on saatavilla kolme ja seitsemänpaikkaiset versiot, kiinteään asennukseen tai keikkakäyttöön suunniteltuina variaatioina. Frame kalustetaan kuhunkin tarpeeseen sopivilla formaattikorteilla, joiden välillä järjestelmä suorittaa signaalimuunnokset ja tarvittaessa myös reititysmatrisoinnin. Nykyisin yleisimmin käytössä olevien analogisten, AES/EBU, Dante, MADI ja AVB formaattien lisäksi Audio ToolBox tukee myös historiallisempia Ethersound, Cobranet ja Adat Optical standardeja.

Sample rate konversio on mahdollista toteuttaa erikseen siihen tarkoitetulla ASRC moduulikortilla. Tätä hyödyntäen voidaan jakaa helposti audiosignaali vaikkapa saliäänijärjestelmän Dante tai MADI-verkosta ulkotuotantoauton broadcast lähetystä varten, ilman että ulkotuotannon täytyy tahdistua saliäänijärjestelmän mahdollisesti kokonaan eri kellotaajuuteen. Näin molemmat järjestelmät voivat toimia natiivisti sillä kellotaajuudella, johon ne on optimoitu.

Korttivalikoimasta löytyvät omat versiot myös 10Gbit verkkoa ja GPIO ohjausliitäntöjä varten sekä 4- ja 8-painikkeiset Recall Button yksiköt matriisikytkentöjen muistitilanteiden helppoa lataamista varten. Frame on mahdollista varustaa tuplavirtalähteillä, jolloin äänijärjestelmän hermokeskuksen toimintavarmuutta saadaan nostettua entisestään.

Uutta korttia pukkaa
Olemassaolevien 4-in, 4-out ja 4-in/4-out analogikorttien lisäksi tammikuussa 2020 julkaistiin 8-kanavaiset analogikortit Euroblock ja D-Sub versioina. Myöhemmin keväällä valikoima kasvaa vastaavilla 16-kanavaisilla variaatioilla. D-Sub kytkentäjärjestys noudattaa Yamaha -formaattia.

Tammikuu 2020:
AxC-AE8M 8-kanavainan mic/line input kortti Euroblock liitännöillä
AxC-AE8o 8-kanavainan line output kortti Euroblock liitännöillä
AxC-AS8M 8-kanavainan mic/line input kortti D-Sub liitännällä
AxC-AS8o 8-kanavainan line output kortti D-Sub liitännällä

Maaliskuu 2020:
AxC-AE16M 16-kanavainan mic/line input kortti Euroblock liitännöillä
AxC-AE16o 16-kanavainan line output kortti Euroblock liitännöillä
AxC-AS16M 16-kanavainan mic/line input kortti D-Sub liitännällä
AxC-AS16o 16-kanavainan line output kortti D-Sub liitännällä

Toolboxin lisäksi AuviTran tuotevalikoimasta löytyy kätevät AV-WALL Dante-verkotettavat seinärasiat, analogi ja Bluetooth -liitännöillä varustettuna sekä pienikokoiset verkotettavat AVDT-BOB audio DSP -yksiköt.